Przewód neutralny

dr Edward Musioł
Oddział Gdanski SEP
http://edwardmusial.republika.pl
Pewien projektant instalacji w pomieszczeniach medycznych oznaczył na rysunkach dwa przewody czynne instalacji literami L oraz N, jak na rys. 3a. Postawiono mu zarzut, że rozwiązanie jest sprzeczne z postanowieniem 473.3.2.2 normy PN-IEC 60364-4-473:1999 o treści: W układzie sieci IT jest szczególnie zalecane niestosowanie przewodu neutralnego. Projektant bronił się, że jest to tylko zalecenie a nie zakaz, i że w arkuszu PN-IEC 60364-4-41:2000 są sformułowane wymagania (413.1.5) stawiane ochronie przeciwporażeniowej w układzie IT z przewodem neutralnym, co oznacza, że taki układ nie jest zabroniony.Spór był równie długotrwały, co jałowy, bo żadna ze stron nie rozumiała, czym jest uzasadnione wspomniane stanowcze zalecenie (szczególnie zalecane…) i dlaczego znalazło się ono w arkuszu 473 dotyczącym zabezpieczeń przed przetężeniami. Tym bardziej nie rozumiała, jak w prosty sposób to zalecenie można by ominąć, gdyby taka potrzeba zachodziła. Co gorsza, żadna ze stron nie rozumiała, że spór jest bezprzedmiotowy od początku, bo w spornej instalacji w ogóle nie ma przewodu neutralnego, a na rysunkach projektant błędnie oznaczył przewody czynne.

Spojrzenie na rys. 3a przekonuje, że oba przewody czynne są w identycznej sytuacji względem siebie, względem ziemi i względem punktu środkowego układu. Nie ma żadnego powodu, by je oznaczać i nazywać niejednakowo, są to dwa przewody skrajne L1 i L2 (rys. 3b).Środek uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego tę instalację jest punktem środkowym M tego układu, a przewód wyprowadzony z tego punktu – przewodem środkowym M (rys. 4a). Gdyby ten punkt środkowy uziemić, to stałby się on punktem neutralnym N układu, a wyprowadzony z niego przewód byłby przewodem neutralnym N (rys. 4b). Taką terminologię wprowadza norma PN-IEC 60050-195:2001; według dawniejszych zasad nazewnictwa w obydwu przypadkach przedstawionych na rys. 4 występowałby punkt neutralny N i przewód neutralny N. Jak z tego wynika, według obecnego nazewnictwa, w jednofazowym układzie IT przewodu neutralnego N w ogóle nie da się wyprowadzić.Wytwarzanie energii, Bełchatów, Solina
Jak płynie prąd?
Elektrownie wodne
Polskie fabryki, Tauron
Copyright © 2011 by INST-ELT